Knep och knåp i virustider ( 16)

Die Sonne scheint und es ist so unglaublich still vor der Tür. Obwohl es Freitag ist, fühlt es sich eher an wie an einem Sonntag mitten in den Ferien. „Konstigt“ Komisch, oder wie es im Wörterbuch steht: som på ett påfallande sätt avviker från det normala. Also etwas, dass auf eine auffallende Art vom Gewöhnlichem abweicht. Vieles ist heutzutage „konstigt“. Aber bald wird das auch normal. „Vi gillar läget och anpassar oss.“

Heute dürft ihr die Wörter vom letzten Mal in die passenden Sätze einfügen. Also den letzten Beitrag korrigieren und dann die sechs Wörter hier einfügen.

  1. Jag har ingen lust att göra som du vill längre. Från och med nu ____________ jag i vad du bestämmer.
  2. Kan du ställa dig därborta, tack. Det är verkligen viktigt att vi ________________ nuförtiden.
  3. Igår träffade jag en man som hostade och var mycket snuvig. Jag hoppas verkligen att jag inte ______________________ nu.
  4. När man ska åka tunnelbana eller buss så är det ibland svårt att ___________ andra människor.
  5. Viruset kanske kan stoppas om alla är vänliga och _______________________ som regeringen ger.
  6. Vi försöker alla att göra som __________________ rekommenderar, eftersom de har den bästa kompetensen.

Rätt lösningar till (14):
1.c, 2.d, 3.e, 4.a, 5.f, 6.b

1 Kommentare

Kommentar verfassen